Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Formål

Skaubo AS er et privat etablerings og driftsselskap for barnehager. Selskapet ble etablert i 1997 og driver i dag 3 barnehager i Bærum og 1 barnehage i Drammen kommune. Du finner mer informasjon om hver enkelt barnehage under fanen «Våre barnehager». Det er stor grad av faglig og sosialt samarbeid mellom personalet i barnehagene. Barnehagene har en felles administrasjon for drift og økonomi, se kontaktinformasjon under fanen «Hovedkontor».

Om Skaubo barnehagene.

Velkommen til våre barnehager. For å nå våre mål organiserer vi både barna og personalet på en litt spesiell måte. Det kan deles inn slik: Barna i barnehagen er organisert i forhold til tider, alder og ukedag. Personalet er organisert i forhold til tider, ansvarsområder og ukedag. Vi innreder og bruker lokalene/rommene våre på kryss av teamene. gjennomføring/metodikk i det pedagogiske innholdet.