Formål

Skaubo AS er et privat etablerings og driftsselskap for barnehager. Selskapet ble etablert i 1997 og driver i dag 3 barnehager i Bærum og 1 barnehage i Drammen kommune. Du finner mer informasjon om hver enkelt barnehage under fanen «Våre barnehager». Det er stor grad av faglig og sosialt samarbeid mellom personalet i barnehagene. Barnehagene har en felles administrasjon for drift og økonomi, se kontaktinformasjon under fanen «Hovedkontor».

Skaubo AS har som målsetting å etablere og drive barnehager av høy kvalitet og ha godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere i alle barnehager. Barnehagens pedagogdekning skal være god og barnas tilbud skal være preget av humor og varme og være tilpasset det enkelte barns utviklingstrinn. Personalet skal ha gode muligheter til personlig og faglig utvikling i Skaubo AS.