Hovedkontor

 

Eli J. Gjøen

Daglig leder

 

Tlf: 90 77 60 83

e-post: eli@skaubo.no 

Robert Gjøen

Driftsjef

 Tlf: 91 74 48 82

e-post: robert@skaubo.no

 

Linda S. Wiehe

HR - sjef

 Tlf: 92 43 67 87

e-post: linda@skaubo.no

 

Eva Elverum

Økonomisjef

 Tlf: 45 24 91 18

e-post: eva@skaubo.no

 

 

 

 

 

Rolf Bøgh-Kristensen

Vaktmester

Tlf: 90 08 46 16

 

 

Lese e-post

Innlogging Sharepoint