Om Skaubo barnehagene.

Velkommen til våre barnehager. For å nå våre mål organiserer vi både barna og personalet på en litt spesiell måte. Det kan deles inn slik: Barna i barnehagen er organisert i forhold til tider, alder og ukedag. Personalet er organisert i forhold til tider, ansvarsområder og ukedag. Vi innreder og bruker lokalene/rommene våre på kryss av teamene. gjennomføring/metodikk i det pedagogiske innholdet.

Klikk her for å laste ned Skaubo modellen

 

I ”frilek-tiden”, 07.30 – 09.30, fram til ”teamtid” kan barna og personalet benytte seg av de ulike rommene i barnehagen som er tilrettelagt for ulike typer aktiviteter (tumlerom/klatrerom, dukkestue/bibliotek, byggerom osv.). I denne perioden er små og store barn sammen. De små motiveres til å bli mer selvhjulpne og strekker seg etter leken til de store, og de store blir flinke til å utøve omsorg og å ta hensyn til de små.

I team-tiden, 09.30 – 11.00, deles barna inn i faste grupper (team) etter alder. Her er aktivitetene tilpasset barnas alder og funksjonsnivå. Hvert barn har sin egen ukeplan som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og målsetningen for perioden. Det er faste voksne som er med sitt team i denne teamtiden.

Alle i personalet er med alle barna i frilek, garderobe, spising og utelek, og har ansvarsoppgaver i forhold til hvilken vakt (tidligvakt, mellomvakt, senvakt) de har. Denne ordningen gjør at både barna og personalet får en bredere kontaktflate, som igjen skaper variasjon og trygghet for alle parter. Ved sykdom og lignende, kan man slå sammen team og/eller ”låne” personell mellom teamene.

I bunnen som arbeidsverktøy ligger en detaljert årsplan som hele personalet har deltatt aktivt i å lage. Viktig at alle i personalet har samme mål og forståelse for innholdet i barnehagehverdagen. Årsplanen danner grunnlaget for ukeplanene og barnehagens aktiviteter. I tillegg til Rammeplanens 7 fagområder, benyttes flere teorier og ulike metoder innenfor sosial kompetanse. Vi har mye av Kari Lamers teorier og vurderingsmetoder i grunnmuren, samt annen metodikk, bl.a. ”Steg for Steg”, for å sikre målrettet arbeid og et godt pedagogisk innhold.

Skaubos pedagogiske plattform er i hovedsak 3 delt.Sosial kompetanse og språkformidling som satsningsområde.Metoder og teorier som støtter satsningsområdet.Ukeplan og teamoppbygging som virkemiddel for å gjennomføre satsningsområdet.

Vi mener at ”Skaubo modellen” gir barn og personalet en morsommere, mer systematisert og lærerik hverdag. Det er viktig at vi klarer å tydeliggjøre hva vi driver med, slik at satsningsområdet får et konkret innhold og målbare resultater.