Ny i barnehagen

Utfylt skjema sendes som vedlegg til e-post eller i ordinær post til den enkelte barnehage.

Veiledning, registreringskjema  Trykk her for å laste ned.  
Registreringsskjema personopplysninger i Excel (alle barnehager)  Trykk her for å laste ned.  
Registreringsskjema personopplysninger i PDF (alle barnehager)  Trykk her for å laste ned.  
     
Vedtekter for Skaubo, Furu og Snarøya barnehage  Trykk her for å laste ned.  
Vedtekter for Bragernes Strand barnehage  Trykk her for å laste ned.  
     
     
     
     
     
Tillatelsesskjema i Excel (alle barnehager)  Trykk her for å laste ned.  
Tillatelsesskjema i PDF (alle barnehager)  Trykk her for å laste ned.  
     
Medisineringskjema i Excel (alle barnehager)  Trykk her for å laste ned.  
Medisineringskjema i PDF (alle barnehager)  Trykk her for å laste ned.  
     
     
     
For å lese PDF filer, trenger du en PDF leser.  Klikk her for å laste ned Adobe Reader.