Vår visjon

Det er lettere å lykkes når andre ønsker at du skal lykkes! Vi er engasjerte, tilstedeværende og lekende voksne som tar barna på alvor. Vi møter barna som likeverdige individer og har fokus på å anerkjenne deres opplevelser og erfaringer. Ved å møte barna med respekt og gjensidig tillit og å gi dem trygge rammer i hverdagen, skaper vi rom for barnas vekst og utvikling. Hvert barn skal få mulighet til utvikle seg fra sitt eget ståsted, men vi ønsker at alle får støtte og hjelp til å utvikle seg til den beste versjonen av seg selv. Ved å være bekreftende og støttende fremmer vi barnas gode sider og bidrar til at barna utvikler sitt eget potensial, samt vi støtter barna på deres vei til å bli trygge og selvstendige individer.