Løft er tøft

Det er klart vi jobber løsningsfokusert i barnehagen! Alle våre ansatte har gjennomført "LØFT" kursene. Se årsplan for mer detaljert info.

Hele tiden retter vi mest mulig oppmerksomhet mot alle de små hendelsene og handlingene som viser at barn er på rett vei. Vi roser og bekrefter, leverer personlige og konkrete tilbakemeldinger som ferskvare og sørger for at alle viktige personer i barns liv får vite om lysglimtene. Masing og småkjefting la vi bak oss i forrige årtusen, og effekten har vært et bedre arbeidsmiljø og god utvikling i barnegruppa – særlig hos de barna som tidligere fikk litt mange negative tilbakemeldinger.

Kursprosessen LØFT for barn i barnehagen har som mål å gjøre deltakerne i stand til å benytte en løsningsfokusert arbeidsmåte (LØFT) i barnehagen – og inneholder en rekke elementer.